Shopping cart

Prestij Amaçlı Reklamların Hikayesini Biliyoruz

PRESTİJ AMAÇLI REKLAMLARIN HİKAYESİNİ BİLİYORUZ!

Reklamlar işletmeye verilen can suyu gibidir, kök salmaz ve tutunamazsa büyümesi de beklenemez. Bu açıdan bakıldığında reklam veren şirketlerin ayaklarının yere daha sağlam bastığını görebiliriz. Prestij her şirketin hayalidir ve bunlar için yapılması gerekenleri adım adım uyguluyor ve kurumsal kimliğin yanı sıra marka bilinirliliğinizi arttırarak şirketinizin prestijini en yukarı noktaya taşıyoruz.

Her prestij sahibi firma değişkenlik gösterir ve reklamlar onlar için sınıflandırılır.

1. Reklamı yapanlar

Üretici firmalar tarafından yapılır ve direk ürünü tanıtmaya yöneliktir. Bu tür şirketler ulusal ve uluslararası olduğu için bütçe konusunda zorluk çekmezler ve ürünleri için kendileri reklam hazırlatır doğrudan dağıtıcıdırlar. Ülkemizin prestij bakımından yüksek markaları bu kategoriye koyabiliriz.

Diğer bir türü de ürünü kendi bünyesinde üretmeyip distribütörler veya bayi olarak dağıtımını gerçekleştiren toptan perakende satış yapan şirketlerdir. Üretimini kendisi yapmadığı halde markasına prestij katmak için bünyesinde prestijli şirketlerin ürünlerini pazarlarlar. Gaziantep’te prestij sahibi olmak için Geveze Ajans ile iletişime geçebilir, yeni yolunuzda birlikte yürüyebilirsiniz.

2. Hedef Pazar

Tüketici, ticari ve endüstriyel olarak 3’e ayrılır. Tüketiciye yönelik olan reklamlarda ürünü satın almaya yönelik ve marka bağımlılığı yaratmaya çalışırlar. Ticari amaçlı olan reklamlarda ise üretici araya birçok yeni iş ortağı veya aracıyı hedefe alır ve ürünü onlara sattırmak ister. Endüstriyel reklamlarda üründen çok ürünün kalitesini ön plana çıkaran hammadde ve yarı mamullerden bahsedilir.

Kalıcı reklam başarısı diye bir şey yoktur.

Leo Burnett

3. Talep

Ürünü ön plana atıp pazardaki payı yükseltmeye yönelik reklamlardır. Özellikle yeni açılmış firmalarından izlediği yollardan biridir. Bir diğer çeşidi ise ürünün tanıtımından çok markanın bilinirliğini yükseltmeyi amaçlamaktadır. Bu yüzden tekrar tekrar markayı vurgular örnek verecek olursan çamaşır deterjanı ilk ortaya çıktığında Tursil olarak istenilmesi. Yani üründen çok marka ön plandadır.

4. Konu

Ürünün direk olarak alınmasını isteyen reklam türleridir, bu gruba genelde kampanyalı, indirimli ürünler girer ana slogan “daha ne duruyorsunuz” gibi cümlelerden oluşur. Diğer bir çeşidi ise ürünün direk olarak alınması değildir, üründen övgüyle bahsedilir ve markanın pazarda bilinirliliğini yükselterek Pazar payını marka olarak yükseltmek ister.

5. Mesaj

Genellikle kurumsal reklamlar bu kategoriye girerler ve ürünün alınmasından çok rakibine karşı üstünlük kurmayı hedefler. Ürünü tanıtırken en üstün yanlarında, kalitesinde bahseder ve prestijini arttırmayı hedefler.

Mesaj açısından bir diğer reklam çeşidi de direkt olarak ürünün reklamıdır. Ürün reklamında temel amaç satıştır ve 4 ana başlıkta kullanılır. Öncü, karşılaştırmalı, rekabet ve hatırlatıcı olarak karşımıza çıkar, temel amacı ürünü hafızaya kazıyarak markayla özdeşleştirmektir.

6. Ödeme

Burada firmanın tek başına olması ya da ortak ürünle reklam çekmesi devreye girer. Ürün tek başına tanıtılacaksa bireysel, 2 firma ayrı ürünler tanıtacaksa ortak ödeme gerçekleştirirler. Örnek verecek olursak bulaşık makinası ve bulaşık deterjanı reklamının beraber çekilmesi gibi.

7. Coğrafi

Şirket ulusal ve uluslararası satış yapıyorsa büyük ölçekli reklam vermesi gerekmektedir. Bölgesel satış gerçekleştiriyorsa bulunduğu veya ticaret yaptığı lokasyonda reklam vermesi gerekmektedir. Örnek verecek olursak; Bir hava yolunun ulusal veya uluslararası reklam vermesi gayet doğal ve tabidir. Bulunduğu bölgede koleji veya okulu olan bir kurum ise sadece o coğrafyaya reklam vermesi.

8. Sosyal Amaç

Genellikle vakıflar veya kâr amacı güden gütmeyen kurumların sosyal sorumluluk projeleri için verdikleri reklamlardır. Bu reklamlar toplumu bilinçlendirmek için kullanılır.

9. İletişim Araçları

TV, Radyo, Gazete, Açık Hava Reklamcılığı, sinema gibi araçlar reklam vermekte kullanılır. Şirketinize prestij katmak için adım adım hareket etmeniz daha doğru olacaktır. Pazarda adınızdan söz ettirmek için bu araçların hepsini birden kullanmak dikkat çekici ve güdüleyici olabilir ama maliyet açısından biraz can yakabilir. Bu yüzden hedef kitlenizin en çok kullandığı mecrada tanıtımınızı yapmanız daha doğru olacaktır. Örneğin; 60 yaş üstüne seslenecekseniz ve cinsiyet olarak kadınları hedef alıyorsanız gündüz kuşağı programlarını tercih etmeniz olasıdır.

Gaziantep’te büyük ve prestijli bir firma olmak için doğru stratejileri bizimle izleyebilirsiniz ve deneyimlerimizden yararlanabilirsiniz. Firmanızın prestij hikayesini birlikte yazabilir ve kurumsallığınızı güçlendirmeye yardımcı olabiliriz. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Gaziantep’in göz bebeği olan Geveze Ajansla daima ileri felsefesi ile hareket eder.

Yorum Gönder

Your email address will not be published. Required fields are marked *